Met haar advisering richt AguilaF Consultancy zich in het bijzonder op:
Verkeerscentrales
Regionale samenwerking tussen wegbeheerders
Dynamisch verkeersmanagement
ITS